Projekt i samarbete mellan lektor Pernilla Ny och upphovskvinnan till ”Helenmade”

Bakgrund

Helenmades upphovskvinna önskar få produkten vetenskapligt testad och efter träff med upphovskvinnan kom förslaget att en vetenskaplig projektbeskrivning skall produceras med lämplig design för att studera gravida kvinnors upplevelser av denna produkt. Detta skall ske innan den planerade lanseringen som skall ske till årskiftet 2011-12. 

Upplägg

En projektplan skall skapas som ligger till grund för en ansökan till Etikprovningsnämnden som skall inskickas, 5000 SEK (bekostas av Helenmade), kontakt med versamhetschef för Kvinnohälsovården i Kristianstad skall tas samt med Samordningsbarnmorska för Mödrahälsovården i syfte att få godkänt att få ta del av gravida kvinnors uppelveser på lämpligt antal mödravårdscentraler. Skapa kontakt med Samordningsbarnmorska i syfte att få presentera projektet på utbildningsdag för barnmorskor verksamma inom mödrahälsovård, lämpligen under tidig höst. Barnmorskor på lämpligt antal centraler skall sedan lämna informationsbrev och inbjudan till deltagande i studien efter uppsatta kriterier. Projektet avslutas med att en rapport färdigställs parallellt med att en vetenskaplig artikel produceras för publicering på engelska i en internationellt erkänd tidskrift (huvudförfattare Pernilla Ny)

Köp din avlastningsväst här